Kia Rio

Kia Rio tire sizes

Kia Rio (YB) rim, tire sizes (2020 – …)

2022

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2022 tire sizes:

 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2021

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2021 tire sizes:

 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2020

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2020 tire sizes:

 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

Kia Rio (FB) rim, tire sizes (2020 – …)

2022

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2022 tire sizes:

 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/50R16, 205/45R17

2021

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2021 tire sizes:

 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/50R16, 205/45R17

2020

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2020 tire sizes:

 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/50R16, 205/45R17

Kia Rio (YB) rim, tire sizes (2018 – 2022)

2022

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2022 tire sizes:

 • 1.0 T-GDi :185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.2 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 TCi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2021

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2021 tire sizes:

 • 1.0 T-GDi :185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.2 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 TCi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2020

Rim Sizes: 5.5×15 – 7×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2020 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/50R16, 205/45R17, 215/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2019

Rim Sizes: 5.5×15 – 7×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2019 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/50R16, 205/45R17, 215/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2018

Rim Sizes: 5.5×15 – 7×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2018 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/50R16, 205/45R17, 215/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

Kia Rio (YB) rim, tire sizes (2017 – 2020)

2020

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2020 tire sizes:

 • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.2 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2019

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2019 tire sizes:

 • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.2 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2018

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2018 tire sizes:

 • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.2 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2017

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2017 tire sizes:

 • 1.0 T-GDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.2 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

Kia Rio (FB) rim, tire sizes (2017 – 2020)

2020

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2020 tire sizes:

 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2019

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2019 tire sizes:

 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2018

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2018 tire sizes:

 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

2017

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.3

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2017 tire sizes:

 • 1.4 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6 MPi : 185/65R15, 195/55R16, 205/45R17

Kia Rio (UB) rim, tire sizes (2011 – 2017)

2017

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2017 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2016

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2016 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2015

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2015 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2014

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2014 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2013

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2013 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2012

Rim Sizes: 5.5×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2012 tire sizes:

 • 1.6 GDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2011

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2011 tire sizes:

 • 1.1 CRDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.2 MPi : 185/65R15, 195/60R15, 185/60R16, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 CRDi : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

Kia Rio (FB) rim, tire sizes (2011 – 2017)

2017

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2017 tire sizes:

 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2016

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2016 tire sizes:

 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2015

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2015 tire sizes:

 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2014

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2014 tire sizes:

 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2013

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2013 tire sizes:

 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2012

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2012 tire sizes:

 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17
 • 1.6i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

2011

Rim Sizes: 6×15 – 6.5×17

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.2

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2011 tire sizes:

 • 1.4 i : 185/65R15, 195/60R15, 195/55R16, 205/45R17

Kia Rio rim, tire sizes (2005 – 2011)

2011

Rim Sizes: 5×14 – 6.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2011 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 205/45R16

2010

Rim Sizes: 5×14 – 6.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2010 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 205/45R16

2009

Rim Sizes: 5×14 – 6.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2009 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 205/45R16

2008

Rim Sizes: 5×14 – 6.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2008 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 205/45R16

2007

Rim Sizes: 5×14 – 6.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2007 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 205/45R16

2006

Rim Sizes: 5×14 – 6.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2006 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 205/45R16

2005

Rim Sizes: 5×14 – 6.5×16

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2005 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/70R14, 185/65R14, 195/55R15, 205/45R16

Kia Rio rim, tire sizes (2002 – 2005)

2005

Rim Sizes: 5.5×14 -6×15

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  –

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2005 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/65R14, 185/55R15

2004

Rim Sizes: 5.5×14 -6×15

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  –

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2004 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/65R14, 185/55R15

2003

Rim Sizes: 5.5×14 -6×15

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  –

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2003 tire sizes:

 • 1.6 i : 175/65R14, 185/55R15

2002

Rim Sizes: 5.5×13 -5.5×14

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  2.1

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2002 tire sizes:

 • 1.3 i : 175/70R13, 175/65R14
 • 1.5 i : 175/70R13, 175/65R14

Kia Rio rim, tire sizes (2000 – 2002)

2002

Rim Sizes: 5×13 -5.5×14

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  –

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2002 tire sizes:

 • 1.5 i : 175/70R13, 175/65R14

2001

Rim Sizes: 5×13 -5.5×14

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  –

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2001 tire sizes:

 • 1.5 i : 175/70R13, 175/65R14

2000

Rim Sizes: 5×13 -5.5×14

Thread size: M12 x 1.5

Tire pressure:  –

Bolt Pattern: 4×100

Wheel Fasteners: Lug nuts

Kia Rio 2000 tire sizes:

 • 1.5 i : 175/70R13, 175/65R14

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *